Projek

Satu set aktiviti yang saling bergantungan yang mempunyai titik permulaan dan titik tamat yang tetap yang akan menghasilkan satu produk yang unik. Serta merupakan suatu aktiviti yang mungkin wujud hanya sekali sekala dalam tempoh masa tertentu yang boleh dimodelkan melalui analisa input, halangan, mekanisma dan output.

Ciri-ciri ;

  • sebarang aktiviti yang tidak berulang
  • aktiviti yang bercirikan bilangan rendah tetapi mempunyai pelbagai kegiatan yang berkodinasi.
  • suatu usaha sementara untuk menghasilkan keluaran dan perkhidmatan yang unik.
  • aktiviti yang mempunyai permulaan dan akhiran.
  • aktiviti dilaksanakan untuk memenuhi objektif khusus dalam masa, kos, dan parameter prestasi tertentu.

Pengurusan projek adalah merupakan aplikasi pengetahuan, kemahiran, kaedah dan teknik terhadap aktiviti projek bagi mencapai atau memenuhi keperluan dan jangkaan terhadap projek. Terus utama dalam pengurusan projek adalah 1)SKOP, 2) KUALITI, 3)MASA, dan 4) KOS.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s